Bezsenyi Tamás r.őrgy.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19430
E-mail cím: bezsenyi.tamas@uni-nke.hu
Munkakör: tanársegéd
Farkasné Dr. Halász Henrietta r. őrgy.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19182; 19325
E-mail cím: halasz.henrietta@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi tanársegéd
Girhiny Kornél r. őrgy.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19292; 19325
E-mail cím: girhiny.kornel@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi tanársegéd
Dr. Bói László r. őrgy.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19288
E-mail cím: boi.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi tanársegéd
Dr. med. Angyal Miklós PhD r.ezds.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19433
E-mail cím: angyal.miklos@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi docens
Dr. Nyitrai Endre r. őrgy.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19325; 19288
E-mail cím: nyitrai.endre@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi tanársegéd
Dr. Petrétei Dávid r. szds.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19430
E-mail cím: petretei.david@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi tanársegéd
Dr. Tirts Tibor r. alez.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19292; 19325
E-mail cím: tirts.tibor@uni-nke.hu
Munkakör: mesteroktató