Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19332; 19425
E-mail cím: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu
Munkakör: tanszékvezető
RTK KI KRMT tanszékvezető
egyetemi tanár
Dr. Vigh András c. r. alez.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kriminalisztikai Intézet
Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19133; 19333
E-mail cím: vigh.andras@uni-nke.hu
Munkakör: egyetemi docens